JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
229 05/03/2010
Fondos de inversión gestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
4926Fons d’inversió JB INVERSIONES, FI
5005Fons d’inversió TEMPERANTIA FI

Fons Capital Risc gestionats

No s’han trobat dades disponibles