TULIACAN, SICAV, S.A.

Societat d'inversió de capital variable no armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folletoDFI (*)
262427/11/2002Serrano 37 - 28001 Madrid (Madrid)2.406.000,0024.060.000,00 ES0180871032 09/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 Deloitte, S.L.
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
2016 Deloitte, S.L.
2015 Deloitte, S.L.
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 DELOITTE S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.