MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
91 27/06/2014
Sociedades de inversión subgestionadas
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
117Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
2277Societat d'inversió de capital variable MARJAMI 2, SICAV S.A.