AMUNDI ASSET MANAGEMENT US, INC

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
152 09/04/2021
Fondos de inversión subgestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
326Fons d’inversió SABADELL DOLAR FIJO, FI
1017Fons d’inversió SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI