Página 11 de 36
  • BESTINVER INFRA, FCR
  • Número i data de registre oficial: 309 - 23/10/2020
  • Gestora: BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. (número de registre: 103).
  • BISCAY ANCHOR FUND FCR
  • Número i data de registre oficial: 368 - 11/03/2022
  • Gestora: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. (número de registre: 5).
  • BONSAI PARTNERS FUND I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 236 - 05/10/2018
  • Gestora: BONSAI PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 136).
  • CAIXA CAPITAL MICRO II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 160 - 25/04/2014
  • Gestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de registre: 27).
  • CAIXA CAPITAL TIC II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 166 - 05/09/2014
  • Gestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de registre: 27).
  • CAIXA INNVIERTE BIOMED II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 155 - 14/03/2014
  • Gestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de registre: 27).
  • CAIXA INNVIERTE START, FCR
  • Número i data de registre oficial: 186 - 23/12/2015
  • Gestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de registre: 27).
Página 11 de 36