Página 15 de 36
  • ESPIGA EQUITY FUND II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 307 - 16/10/2020
  • Gestora: ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 99).
  • ESPIGA EQUITY FUND, FCR
  • Número i data de registre oficial: 169 - 07/11/2014
  • Gestora: ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 99).
  • EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO
  • Número i data de registre oficial: 2 - 27/01/1989
  • Gestora: GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. (número de registre: 2).
  • FCP FUND I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 233 - 14/09/2018
  • Gestora: FORMENTOR CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 67).
  • FOND-ICO GLOBAL, FCR
  • Número i data de registre oficial: 143 - 24/05/2013
  • Gestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de registre: 1).
Página 15 de 36