Página 19 de 36
  • GLOBAL BUYOUTS 2022 FCR
  • Número i data de registre oficial: 394 - 29/07/2022
  • Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (número de registre: 185).
  • HELIA RENOVABLES II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 242 - 30/11/2018
  • Gestora: PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 126).
  • HELIA RENOVABLES III, FCR
  • Número i data de registre oficial: 257 - 31/05/2019
  • Gestora: PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 126).
  • HELIA RENOVABLES IV FCR
  • Número i data de registre oficial: 289 - 14/05/2020
  • Gestora: PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 126).
  • HELIA RENOVABLES, FCR
  • Número i data de registre oficial: 212 - 10/03/2017
  • Gestora: PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 126).
  • HENKO CAPITAL PARTNERS I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 353 - 05/11/2021
  • Gestora: HENKO CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 206).
Página 19 de 36