Página 35 de 36
  • THE FUND TREA US VENTURES, FCR
  • Número i data de registre oficial: 410 - 16/12/2022
  • Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 113).
  • TITAN INFRAESTRUCTURAS FCR
  • Número i data de registre oficial: 272 - 15/11/2019
  • Gestora: ACCESS CAPITAL PARTNERS (número de registre: 35).
  • TREA HEALTHCARE VENTURES, FCR
  • Número i data de registre oficial: 424 - 31/03/2023
  • Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 113).
  • TREA INFRAESTRUCTURA, FCR
  • Número i data de registre oficial: 367 - 11/03/2022
  • Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 113).
  • TRESSIS CAPITAL TECH I FCR
  • Número i data de registre oficial: 327 - 16/04/2021
  • Gestora: TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 223).
Página 35 de 36