Página 11 de 36
  • BISCAY ANCHOR FUND FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 368 - 11/03/2022
  • Xestora: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 5)
  • BONSAI PARTNERS FUND I, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 236 - 05/10/2018
  • Xestora: BONSAI PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 136)
  • CAIXA CAPITAL MICRO II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 160 - 25/04/2014
  • Xestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 27)
  • CAIXA CAPITAL TIC II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 166 - 05/09/2014
  • Xestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 27)
  • CAIXA INNVIERTE BIOMED II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 155 - 14/03/2014
  • Xestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 27)
  • CAIXA INNVIERTE START, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 186 - 23/12/2015
  • Xestora: CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 27)
  • CAPITAL EXPANSIO, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 136 - 26/07/2012
  • Xestora: INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 85)
Página 11 de 36