Página 5 de 7
  • FARADAY OPPORTUNITY XIX FICC
  • Número i data de registre oficial: 64 - 12/05/2023
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XV FICC
  • Número i data de registre oficial: 53 - 01/07/2022
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XVI FICC
  • Número i data de registre oficial: 54 - 01/07/2022
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XVII FICC
  • Número i data de registre oficial: 55 - 29/07/2022
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XVIII FICC
  • Número i data de registre oficial: 63 - 12/05/2023
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XX, FICC
  • Número i data de registre oficial: 67 - 15/09/2023
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XXI FICC
  • Número i data de registre oficial: 69 - 15/12/2023
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XXII, FICC
  • Número i data de registre oficial: 70 - 12/01/2024
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
Página 5 de 7