Página 5 de 134
  • ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
  • Número i data de registre oficial: 5732 - 24/02/2023
  • Gestora: ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. (número de registre: 258).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ACROPOLIS USA EQUITY, FI
  • Número i data de registre oficial: 5670 - 14/10/2022
  • Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (número de registre: 207).
  • Dipositari: SINGULAR BANK, S.A.
  • ACTIVE VALUE SELECTION, FI
  • Número i data de registre oficial: 5253 - 23/03/2018
  • Gestora: GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. (número de registre: 137).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
  • Número i data de registre oficial: 5409 - 13/09/2019
  • Gestora: ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. (número de registre: 258).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ADAMANTIUM, FI
  • Número i data de registre oficial: 5487 - 20/11/2020
  • Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. (número de registre: 254).
  • Dipositari: BANKINTER, S.A.
  • ADASTRA, FI
  • Número i data de registre oficial: 5161 - 12/05/2017
  • Gestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de registre: 105).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ADRIZA GLOBAL, FI
  • Número i data de registre oficial: 4634 - 19/07/2013
  • Gestora: TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 223).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • AGAVE, FI
  • Número i data de registre oficial: 5329 - 11/01/2019
  • Gestora: DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. (número de registre: 206).
  • Dipositari: BANKINTER, S.A.
  • ALBUS, FI
  • Número i data de registre oficial: 4121 - 03/04/2009
  • Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. (número de registre: 15).
  • Dipositari: CECABANK, S.A.
Página 5 de 134