• BME REGULATORY SERVICES, S.A.U.
  • Codi LEI: 959800QN4DV2FYZS9Q98
  • Servei que prestarà: APA\SIA
  • Data d´autorització: 20/12/2017
 • CM CAPITAL MARKETS BROKERAGE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como organismo rector de CAPI OTF (SOC)
  • Codi LEI: 213800MDEXILA5OUWS43
  • Servei que prestarà: APA
  • Data d´autorització: 25/05/2020
 • CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS S.V. S.A, como organismo rector de CIMD OTF (SOC)
  • Codi LEI: 529900MLKOEV3XDRCP63
  • Servei que prestarà: APA
  • Data d´autorització: 19/12/2019
  • Data de baixa: 21/12/2022