SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.

Seleccioneu data:
Comptes anuals i informes d’auditoria
Núm. de registre oficial Any Data de registre oficial Auditor Tipus d'auditoria Informe
357 2022 27/07/2023 ERNST & YOUNG SL Individual Informe del número 357