Últimas guías, directrices o recomendaciones adoptadas por la CNMV

Abús de mercat

Ciberseguretat

Empreses de serveis d´inversió

Emissores i cotitzades

Entorn de negociació automatitzat

  • Sistemes i controls aplicats per les plataformes de negociació, les empreses de serveis d´inversió i les autoritats competents en un entorn de negociació atuomatizat. (24.02.2012). European Securities Market Authority (ESMA).

Índexs de referència

Infraestructura de mercats

MiFID

Organismes d´inversió col·lectiva en valors mobiliaris

Resolució d´empreses de serveis d´inversió

Vendes en curt