Cerca

Els productes derivats són instruments financers el valor dels quals deriva de l'evolució dels preus d'un altre actiu, denominat "actiu subjacent".

L'actiu subjacent pot ser molt variat: una acció, una cistella d'accions, un valor de renda fixa, una divisa, matèries primeres, tipus d'interès…

Podeu consultar la Guia:"Què cal saber sobre Opcions i Futurs"