Canvis en l´estructura accionarial

Inscripció de l´actualització del fullet informatiu d´una SCR de règim comú