Cerca
  • Amb data 31 de desembre de 2020 s’ha publicat al BOE la Llei 11/2020, del 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. L’article 74 actualitza les taxes de la Hisenda estatal fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2020. En aplicació d’aquest article, es modifiquen tarifes determinades de taxes de la CNMV (aplicable a les taxes meritades a partir del 01/01/2021).
  • A continuació es detalla un calendari orientatiu per a un exercici x, perquè serveixi com a guia als subjectes passius de les taxes de caràcter periòdic de la CNMV:
Calendari orientatiu de taxes per a l’exercici x
Tarifa Data de meritació Data dada base imposable Data recepció informació Data estimada liquidació
Tarifa 5.1 01/01 01/01 02/01 01/02/x
Tarifa 5.2 01/01 01/01 02/01 01/02/x
Tarifa 6.1.1. ESI 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 11/08/x i 11/02/x+1. Aquesta informació pot estar validada el 30/09/x y 31/03/x+1, respectivament 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.1.2. SGIIC 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/10/x i 1/4/x+1
Tarifa 6.2. FI, FII, SICAV, SII 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/08/x i 10/02/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.2. FIL, FHF, SIL, SHF 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/10/x i 10/04/x+1 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.3. Dipositàries 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 10/08 y 10/02/x+1, per a patrimoni dipositat en FI, FII, SICAV, SII; 10/10 y 10/04/x+1, er a patrimoni dipositat en FIL, FHF, SIL SHF; 30/06 patrimoni dipositat ECR 1/11/x i 1/5/x+1
Tarifa 6.4.1. SGFT 01/09 31/12 de l’exercici anterior 31/5 01/10/x
Tarifa 6.4.2. SGECR 01/09 31/12 de l’exercici anterior 30/4 01/10/x
Tarifa 6.5. ECR 01/09 31/12 de l’exercici anterior 30/4 01/10/x
Tarifa 6.6.1. ESI, EC 01/04 Exercici anterior 28/02  01/06/x
Tarifa 6.6.1. SGIIC/SGEIC 01/04 Exercici anterior SGIIC 31/01; SGEIC 01/05 SGIIC 01/06/X; SGEIC 01/10/x
Tarifa 6.6.2. ESI, EC 01/04 Exercici anterior 28/02 01/06/x
Tarifa 6.6.2. SGIIC/SGEIC 01/04 Exercici anterior SGIIC 31/01; SGEIC 01/05 SGIIC 01/06/x; SGEIC 01/10/x
Tarifa 6.7 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.8 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.9 30/06 i 31/12 Últim dia de cada mes de cada semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.10 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.11 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.12.1 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.12.2 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.13 30/06 i 31/12 Semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.14.1 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.14.2 30/06 i 31/12 30/06 i 31/12 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1
Tarifa 6.15 30/06 i 31/12 Última sessió de cada semestre 31/07/x i 31/01/x+1 1/9/x i 1/3/x+1