La presentació de sol·licituds, en els termes previstos a les Bases de la Convocatòria, es pot efectuar per via telemàtica a través de la Seu electrònica/Registre electrònic, iniciant una sessió amb certificat digital de la F.N.M.T. o D.N.I. electrònic a la Zona oberta. Es triarà el tràmit "Sol·licitud per participar en selecció de personal".