Datu pertsonalen babesari buruzko indarreko araudia eta, zehazki, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, 95/46 Zuzentaraua indargabetzen duena, betetzeko, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak Datu Pertsonalak Babesteko duen politikari buruzko informazioa emango da jarraian.

Interesdunak direnez, tratatuko diren datu pertsonalen titularrei gomendatzen zaie informazio hau arretaz irakurtzeko, webgune honetan sartzen diren bakoitzean, www.cnmv.es webgunearen edota horretarako ezarritako beste edozein formulario edo baliabide bidez emango dituzten datu pertsonalen tratamenduaren inguruko alderdi guztiak jakiteko.

Datuak babesteko politika hau interesdunari jakinarazita, gardentasun printzipioarekin bat etorriz Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak interesatuari berak, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak, interesdunak webguneko formularioen bidez, webgunean nabigatuta eta bestelako edozein bide edo euskarri bidez ematen dituen datu pertsonalen tratamenduaren gorabeherak eta baldintzen inguruko informazioa emateko duen betebeharra betetzen du, bai eta interesdunak dituen eskubideei buruzko informazioa eman ere.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna

Emandako datuen tratamenduaren arduraduna Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala da, IFZ Q-2891005-G, Edison kalea, 4, Madril, eta telefonoa, 915851500.

Nahi izanez gero, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete interesdunak, dpd@cnmv.es helbide elektronikoaren bitartez edo Datuak Babesteko ordezkariari idatzi bat bidalita, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren helbidera.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Datuen tratamenduaren helburua Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak legeak ezarritako betebeharrak betetzeko eta eskaerak, erreklamazioak, kexak, kontsultak, langileak hautatzeko prozesuak, Hezkuntza Programetako harpidetzak, berriak, argitalpenak, deialdiak, araudia, hornitzaileekiko harremanak, interesdunek Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren webguneko sartzeko dituzten ohituren eta bertako jardueraren inguruko estatistika-txostenak izapidetu eta kudeatzeko egiten duen jarduera bakoitzari dagokio.

Legitimazioa

Interesdunen datu pertsonalak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren legezko betebeharrak betetzeko tratatzen dira, interes publikoaren alde egindako misioak betetzeko edo horri esleitutako botere publikoak egikaritzeko, bai eta tratamenduaren xedeak horren baimena eskatzen duenean ere, ekintza afirmatibo argi eta garbi baten bidez aurkeztu beharrekoa.

Konfidentzialtasuna

Interesdunarengandik zuzenean jaso litezkeen datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren titulartasuneko dagokion jardueran sartuko dira, horretarako datuen segurtasuna eta horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo horietan baimenik gabe sartzea bermatuko duten neurri teknikoak eta antolamenduaren ingurukoak hartuta, teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta horiek eduki ditzaketen arriskuak kontuan hartuta.

Datuak emateko obligazioa

Interesduna sartzen den webguneko formularioek kontrakoa adierazi ezean, formulario horietan eskatutako datuak nahitaez bete beharrekoak dira, eta formulario horietan ezarritako helburuak betetzeok beharrezkoak. Beraz, horiek ez betetzeak edo oker betetzeak formulario horietako helburuak eta interesdunak eskatutakoak bete ezina ekarriko du.

Datuen kontserbazioa

Emandako datu pertsonalak horien helburua betetzeko eta helburuaren ondoriozko balizko erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira, bai eta artxibategi eta dokumentazio araudiak ezarritako aldietan ere.

Datuen jakinaraztea

Oro har, datu pertsonalak ez dira hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharrik ez badago, aginte administratibo edo judizialei, Ministerio Fiskalari, Balore eta Merkatuen Europako Agintaritzari (ESMA) beste arauemaile eta ikuskatzaile batzuei, Batzorde Parlamentario Ikertzaileei eta Inbertsiogileen Berme Funtsari jakinaraztea, besteak beste.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari zerbitzuak ematen dizkieten enpresei bakarrik jakinarazi ahalko zaizkie datu pertsonalak, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren zerbitzuei eta jarduerei eusteko eta horiek zuzen funtzionatzeko harpidetutako kontratuen ondorioz.

Atal honetan adierazitako hartzaileak Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egonez gero, nazioarteko datu-transferentziak behar bezala legitimatuta egongo dira.

Interesdunen eskubideak

Datuak babesteko araudiaren eta bertan ezarritako eskakizun, ondorio eta mugen arabera, interesdunak ondorengo eskubide hauek egikaritu ahalko ditu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren aurrean:

 • Bere datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izatea.
 • Bere datuak tratatzeari aurka egin, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzetakoren bat betetzen bada.
 • Datuen portabilitatea eskatu, datuak babesteko araudian aurreikusitako moduan eta terminoetan.
 • Bere datuak mugatzeko eskatu, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzetakoren bat betetzen bada.
 • Datuak babesteko araudiaren arabera, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ezingo ditu datuak ezabatzeko eskaerak bete, datuak legezko betebehar bat, interes publikorako misio bat edo Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari esleitutako botere publikoak egikaritzeko eskuratu eta tratatu badira.
 • Bere datuak ezabatzeko eskatu, horiek interesdunaren baimenarekin eskuratu eta tratatu badira.
 • Okerrak edo osatu gabeak derizkion datuak zuzendu.
 • Bere datu pertsonaletan sartu.
 • Bere datuen tratamenduen inguruko egiaztatzea eskuratu.
 • Aurren emandako baimena indargabetu.
 • Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak interesdunak emandako baimenean oinarrituta tratatzen baditu horren datuak, interesdunak edozein unetan indargabetu ahalko du emandako baimena, eta horrek ez dio eragingo, inolaz ere, aurrez egindako tratamenduen zilegitasunari. Aipatutako helburuetarako emandako baimenak independenteak dira; beraz, horietako bat bakarrik indargabetu ahalko du interesdunak, gainerakoei eragin gabe.

Eskubide horiek egikaritzeko, interesdunak berak sinatutako idatzi bat bidali behar du Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalera, bere NANa edo bere nortasuna egiaztatzen duen dokumenturen bat erantsita, derechospd@cnmv.es helbide elektronikoaren bidez.

Interesdunak uste badu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak bere datu pertsonalak babesteko eskubideak urratu dituela, erreklamazioa aurkeztu ahalko du Datuen Babeserako Espainiako Agentzian.

Aurrekoaren kaltetan gabe, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete interesdunak, Datuen Babeserako Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkeztu aurretik, dpd@cnmv.es helbide elektronikoaren bidez edo Datuak Babesteko ordezkariari idatzi bat bidalita, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren helbidera.