Incorporació des del dia 18/09/2023 als registres oficials de la CNMV