Distribució sectorial per borsa d’entitats amb negociació en renda variable
Descripció del sectorMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / COMUNITATS AUTÒNOMES 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / CORPORACIONS LOCALS 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / DIRECCIÓ GRAL. DEL TRESOR 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / ALTRES ORGANISMES 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURA I PESCA 0 1 0 0 1 1
CIMENT VIDRE I MAT. CONSTR./VIDRE I MAT.CONST. 1 1 1 1 1 1
CIMENT VIDRE I MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ / CIMENT 0 1 0 0 1 1
COMERÇ I ALTRES SERVEIS 15 15 14 14 16 16
CONSTRUCCIÓ 8 8 8 8 8 8
ENERGIA I AIGUA / AIGUA I GAS 2 2 2 2 2 2
ENERGIA I AIGUA / ENERGIA ELÈCTRICA 10 10 10 10 10 10
ENERGIA I AIGUA / MINERES I COMBUSTIBLES SÒLIDS 1 1 2 1 2 2
ENERGIA I AIGUA / PETROLI 1 1 1 1 1 1
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / BANCS 7 7 7 7 7 7
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / CAIXES 1 1 1 1 1 1
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / CAIXES RURALS I COOP CTO 0 0 0 0 0 0
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / FONS DE TITULITZACIÓ 0 0 0 0 0 0
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / ALTRES ENTITATS FINANCERES 5 5 5 5 5 5
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / ASSEGURANCES 3 3 3 3 3 3
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / SIM 0 0 0 0 0 0
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / SIMCAV 0 2 0 1 0 3
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / SOC.ARRENDAMENT FINANCER 0 0 0 0 0 0
FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / SOCIETATS DE CARTERA 2 3 2 2 3 3
FONS D’ACTIUS BANCARIS 0 0 0 0 0 0
INDÚSTRIA QUÍMICA 6 6 7 7 7 7
IMMOBILIÀRIES 15 15 16 15 16 16
MITJANS DE COMUNICACIÓ 3 3 3 3 3 3
METÀL·LIQUES BÀSIQUES 6 6 6 6 6 6
NOVES TECNOLOGIES 6 6 6 6 6 6
ORGANISMES INTERNACIONALS 0 0 0 0 0 0
ALTRES ENTITATS EMISSORES 0 0 0 0 0 0
ALTRES INDUST. DE TRANSF./ALIMENT. BEGUDES I TABAC 9 9 9 9 9 9
ALTRES IND. DE TRANSF. / ALTRES INDUST. MANUFACTUR. 3 2 3 3 4 4
ALTRES IND. DE TRANSF. / PAPEL I ARTS GRÀFIQUES 3 3 3 3 3 3
SOCIETATS I AGÈNCIES DE VALORS 0 0 0 0 0 0
TRANSF.DE METALLS / AUTOMÒBIL I ALTRES M. DE TRANSPORT 1 1 1 1 1 1
TRANSF. DE METALLS / IND. TRANSF. DE METALLS 11 11 11 11 11 11
TRANSPORTS I COMUNICACIONS / APARCAMENT I AUTOP. 0 0 0 0 0 0
TRANSPORTS I COMUNICACIONS / COMUNICACIONS 3 3 3 3 3 3
TRANSPORTS I COMUNICACIONS / TRANSPORTS 3 3 3 3 3 3
Total 125 129 127 126 133 136