El perfil del contractant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, previst a l´article 42 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, es fa públic a la Plataforma de Contractació de l´Estat.

Per consultar el perfil del contractant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, accediu a Perfil del contractant CNMV.