Titulización-en Hondoetako Erregistro Ofiziala ahala 238.o artikulua) , urriaren 23ko, 4/2015 Legegintzako Errege-Dekretuak onartutako Balore-Merkatuko Legeko testu bategineko.

Erregistro honetara inskribatzen dute 5/2015 Legeko indarrean sartzeren atzean izandako titulización-hondoak, hau da 2015eko apirilaren 29an, eta aldi baterako aurrez ikusitako erregimena zazpigarren Xedapen Iragankorrean kontuan hartuz.