Este apartado enmárcase dentro da estratexia da CNMV para fomentar a presenza de mulleres nos consellos de administración e na alta dirección das sociedades cotizadas.

A información que aquí se presenta está obtida dos datos achegados polas sociedades emisoras nos seus informes anuais de goberno corporativo (IAGC), nos que achegan datos non só dos consellos de administración, senón, en xeral, da alta dirección.

Considérase alta dirección, para os efectos do IAGC, aqueles directivos que teñan dependencia directa do consello ou do primeiro executivo da compañía e, en todo caso, o auditor interno.

Presenza de mulleres nos consellos de administración e na alta dirección das sociedades cotizadas
PeríodoExcelDocumentos
2022

Castellano 2022 Ingles 2022

Castellano 2022 Ingles 2022

2021

Castellano 2021 Ingles 2021

Castellano 2021 Ingles 2021

2020

Castellano 2020 Ingles 2020

Castellano 2020 Ingles 2020

2019

Castellano 2019 Ingles 2019

Castellano 2019 Ingles 2019

2018

Castellano 2018 Ingles 2018

Castellano 2018 Ingles 2018

2017

Castellano 2017 Ingles 2017

Castellano 2017 Ingles 2017