O plan de actividades contén os obxectivos que a CNMV fixa para o exercicio en curso. O documento detalla os obxectivos concretos establecidos, así como os prazos previstos para o seu cumprimento e as liñas estratéxicas xerais que seguir nas súas actuacións. Así mesmo, en cada plan de actividades inclúese información sobre o grao de cumprimento dos obxectivos fixados para o ano anterior.

A publicación do plan de actividades permítelles ás entidades supervisadas, aos mercados e aos investidores coñecer cales son as prioridades da CNMV para o exercicio e posibilita o control público da actividade da institución.

Plan de actividades de la CNMV
AñoPlanPlan (en inglés)CumplimientoCumplimiento (en inglés)
2024 Plan de Actividades 2024 2024
2023 Plan de Actividades 2023 2023 2023 Activity Plan 2023
2022 Plan de Actividades 2022 2022 Activity Plan 2022 Cumplimiento Plan de Actividades 2022 2022 Implementation 2023 Activity Plan
2021 Plan de Actividades 2021 2021 Activity Plan 2021 2021 Cumplimiento PDA 2021  2021 Cumplimiento PDA 2021 2021
2020 (actualizado) Plan de actividades 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Activity Plan 2020 (updated) 2020 (updated) Cumplimiento PDA 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Cumplimiento PDA 2020 (updated) 2020 (updated)
2020 Plan de Actividades 2020 2020 Activity Plan 2020 2020
2019 Plan de Actividades 2019 2019 Activity Plan 2019 2019
2018 Plan de Actividades 2018 2018 2018 Activity Plan 2018
2017 Plan de Actividades 2017 2017 2017 Activity Plan 2017
2016 Plan de Actividades 2016 2016 CNMV Plan of Activities 2016
2015 Plan de Actividades 2015 2015 2015
2014 Plan de Actividades 2014 2014 2014
2013 Plan de Actividades 2013 2013 2013
2012 Plan de Actividades 2012 2012 2012
2011 Plan de Actividades 2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2007 - 2008 2007 - 2008