Els registres oficials de la CNMV contenen molta informació econòmica i financera, individualitzada, de les entitats emissores de valors, les societats cotitzades a les borses de valors, les societats i agències de valors, les institucions d’inversió col·lectiva i les entitats de capital de risc.

La incorporació de qualsevol document als registres oficials de la CNMV només implica el reconeixement, per part de la CNMV, que conté tota la informació requerida per les normes que en fixin el contingut i en cap cas determinarà la responsabilitat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la manca de veracitat de la informació que contingui.

Els registres oficials de la CNMV tenen caràcter de públics, per la qual cosa, la consulta dels seus continguts és de lliure accés. LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN ELS REGISTRES OFICIALS DE LA CNMV ES REFEREIX A:

Per aconseguir informació continguda en els registres oficials no accessible en aquesta web, sol·liciti-la al registre general de la CNMV.

A més de les consultes als registres oficials a través d’aquesta web, es pot disposar de la informació mitjançant les publicacions dels registres oficials.

El preu de les còpies de la documentació continguda en els registres oficials de la CNMV és de 0,09 euros/full (més despeses d’enviament si és el cas).