El 16 de desembre de 2020 es va publicar el Reglament (UE) 2021/23 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020, relatiu a un marc per a la recuperació i la resolució d´entitats de contrapartida central, l´aplicació efectiva de les quals es produeix a partir del 12 d´agost de 2022. 

Què és

El marc de resolució de les ECC proporciona el marc legal adequat per gestionar situacions que impliquin la inviabilitat de les ECC, garantint la continuïtat de les seves funcions essencials, preservant l´estabilitat financera i sense recórrer a fons dels contribuents.

La CNMV ha estat designada autoritat de resolució d'ECC de conformitat amb l'article 251 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Així mateix, l'article 268 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, dels mercats de valors i dels serveis d'inversió recull el règim sancionador per incompliment de les obligacions establertes a l'article 81(1) al Reglament (UE ) núm. 2021/23, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020, relatiu a un marc per a la recuperació i la resolució d'entitats de contrapartida central.

Normativa

Directrius, recomanacions, preguntes i respostes

Documents d´interès

Activitats

Conferència de la CNMV sobre recuperació i resolució d'entitats de contrapartida central (21/06/2022)