O 16 de decembro de 2020 publicouse o Regulamento (UE) 2021/23 do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de decembro de 2020 relativo a un marco para a recuperación e a resolución de entidades de contrapartida central, cuxa efectiva aplicación se produce a partir do 12 de agosto de 2022. 

Que é

O marco de resolución das ECC proporciona o marco legal adecuado para xestionar situacións que impliquen a inviabilidade das ECC garantindo a continuidade das súas funcións esenciais, preservando a estabilidade financeira e sen recorrer a fondos dos contribuíntes.

A CNMV foi designada como autoridade de resolución de ECC segundo o artigo 251 da Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Así mesmo, o artigo 268 da Ley 6/2023, de 17 de marzo, do mercado de valores e servizos de investimento recolle o réxime sancionador por incumprimento das obrigas establecidas no artigo 81.1 no Regulamento (UE) n.º 2021/23 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2020, sobre un marco para a recuperación e resolución das contrapartes centrais.

Normativa

Directrices, recomendacións, preguntas e respostas

Documentos de interese

Actividades

Conferencia da CNMV sobre recuperación e resolución de entidades de contrapartida central (21/06/2022)