2020ko abenduaren 16an argitaratu zen Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2021/23 (EB) Erregelamendua, 2020ko abenduaren 16koa, kontrapartida zentraleko erakundeak (KZE) berreskuratu eta suntsiarazteko esparrua sortzeari buruzkoa. Erregelamendu hori 2022ko abuztuaren 12an sartu zen indarrean. 

Zer da?

KEZ berreskuratu eta suntsiarazteko esparruak egoera kudeatzeko esparru legal egokia ematen du, KZEak bideraezinak direnean, eta entitate horiek euren funtsezko eginkizunak betetzen jarraituko dutela ziurtatzen du, finantza-egonkortasuna mantenduz eta zergapekoen funtsak erabili gabe.

CNMV izendatu dute Balore Merkatuei eta Inbertsio Zerbitzuei buruzko martxoaren 17ko 6/2023 Legearen 251. artikuluaren arabera.

Era berean, Balore Merkatuei eta Inbertsio Zerbitzuei buruzko martxoaren 17ko 6/2023 Legearen 268. artikuluak 2021/23 (EB) Erregelamenduan 81. artikuluko 1. paragrafoan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik zehapen-araubidea jasotzen du. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 16koa, kontraparte zentralak berreskuratzeko eta ebazteko esparruari buruzkoa.

Araudia

Zuzentarauak, Gomendioak, Galderak eta erantzunak

Interesezko dokumentuak

Jarduerak

BMBNren hitzaldia: Kontrapartida-erakunde Zentralak Berreskuratu eta Suntsiaraztea (21/06/2022)